NOVÉ! Hygienické opatrenia platné od pondelka 17.5.2021

Na základe vyhlášky č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 17.5.2021 platia nasledovné hygienické opatrenia v prevádzke JL aréna:

  1. Hromadné podujatia športového charakteru sú povolenné v regióne Liptovský Mikuláš do 25 osôb. Tréner sa nezapočítava do počtu osôb.

  2. Do vnútorných priestorov je možné vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). 

  3. Pri vstupe do prevádzky je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky.

  4. Pred vstupom do šatní je každá osoba povinná sa zapísať do evidencie osôb, ktoré idú na ľad.

  5. Zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m.

  6. Vstup k ľadovej ploche z prevádzky baru je uzavretý.