AKTUÁLNE INFO k 16.3.2020

AKTUÁLNE INFO k 16.3

Vzhľadom na ďaľšie sprísňujúce opatrenia krízového štábu SR, na zabránenie šírenia koronavírusu, predlžujeme prerušenie prevádzky JL arény do 29.3.2020. Počas tohto obdobia 2 týždňov zrealizujeme odstávku ľadovej plochy, ktorú sme pôvodne plánovali na mesiac máj. Odstávku chceme využiť na opätovné namaľovanie plochy bielou farbou a položenie nových čiar tak, aby keď sa situácia opäť normalizuje ste mohli prísť na "novú" ľadovú plochu. Veríme, že razantné opatrenia krízového štábu SR budú mať účinok a čoskoro budeme môcť vykorčuľovať na ľad a napr. dohrať playoff LHL-ky.  

 
AKTUÁLNE INFO k 12.3.2020
Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadneho stavu v krajine a informáciu o ukončení všetkých hokejových súťaží organizovaných SZĽH a tým pádom aj ukončenie tréningového programu obidvoch hokejových klubov v LM - MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s. a Hokejové talenty MHK32 Liptovský Mikuláš o.z. budú dňom 13.3.2020 (Piatok) uskutočnené nasledovné preventívne opatrenia:
  • so súhlasom Mesta Liptovský Mikuláš bude zatvorený Mestský zimný štadión v Liptovskom Mikuláši. 
  • bude prerušená prevádzka JL arény minimálne do 16.3 resp. do odvolania s prihliadnutím na vývoj situácie.
  • všetky trvalo využívané šatne zimných štadiónov budú vyprázdnené a prebehne v celom areály kompletná dezinfekcia

AKTUÁLNE INFO k 11.3.2020

Vážení hostia,
vzhľadom na aktuálny vývoj, odporúčania a nariadenia krízových štábov by sme Vás radi informovali o opatreniach, ktoré sú prijaté ako prevencia pred šírením koronavírusu.

Od zajtra (Štvrtok 12.3.2020) príjmame nasledovné opatrenia:
• Do priestorov JL arény majú prístup výlučne účastníci, ktorí idú korčuľovať na ľad. Diváci majú vstup zakázaný
• Bar v JL aréne je uzatvorený a je zákaz sa zdržiavať v priestoroch baru
• Všetky verejné akcie - Verejné korčuľovanie, Hokejka a Puk a Škola korčuľovania sú zrušené

• V areály zimných štadiónov sú prijaté preventívne opatrenia (predovšetkým denná dezinfekcia kľučiek a dezinfekcia šatní).
• Na základe oznámenia od hokejvých klubov MHK32 a Hokejových talentov je tréningový program zrušený vrátane zápasov a turnajov
Ostatný program ľadov funguje naďalej podľa rozpisu ľadov v uvedenom obmedzenom režime.

O ďaľších prípadných krokoch Vás budeme informovať.
Vďaka za pochopenie.

Tím JL aréna