Logo

Slovakia Lions - letné kempy


Slovakia Lions s 14-ročnou tradíciou na trhu Vás pozýva na letné kempy.

O3 ZÓNA čistenie ozónom >>


Tvoja hokejová výstroj bez zápachu a baktérií

Nábor mladých hokejistov >>


CHCEME ŤA! Príď a vyskúšaj si byť medzi hokejovými talentami

Požičovňa brankárskej výstroje! >>


Máš partiu a chýba ti brankár? U nás máš k dispozícií brankársku výstroj, v ktorej môžeš plnohodnotne odchytať svoj zápas alebo tréning!

Chceš si zahrať hokej? Pridaj sa k partii! >>


Po kliknutí na článok sa zobrazí zoznam hokejových partií, termíny a časy ich ľadov a tiež kontakt na ich jednotlivých manažérov.

Pravidlá

Stanovy Liptovskej Hokejovej Ligy

pre sezónu 2018/2019

Liptovská hokejová liga (ďalej len „LHL”) je organizovaná spoločnosťou JL aréna s.r.o., ktorá zároveň vlastní ochrannú známku na logo a názov a ich použitie bez súhlasu spoločnosti je nezákonné.

1. Herný systém

LHL je určená pre amatérskych hokejistov a nadšencov hokeja. Má tri divízie A, B a C rozdelené podľa výkonnosti hráčov. Hracími dňami sú sobota a nedeľa. Zápasy sa odohrávajú na zimnom štadióne JL Aréna v Liptovskom Mikuláši. Súťaž sa hrá systémom každý s každým 2-4 krát podľa počtu prihlásených tímov. Víťaza ligy v každej divízii určí playoff po odohratí základnej časti.

1.1 Termín hracej doby
Prvé kolo základnej časti LHL sa odohrá 6.10.2018 a posledné 24.02.2019.

2. Pravidlá a organizácia LHL

2.1 Súpiska a zápis o stretnutí
Každý tím je povinný do 25.9.2018 odovzdať základnú súpisku na predpísanom tlačive, ktoré bude zaslané každému tímu, ktorý sa do LHL na sezónu 2018/2019 zaregistruje. Táto súpiska musí obsahovať minimálne 10 hráčov a jedného brankáramaximálne 25 hráčov a 3 brankárov. Každý tím, ktorý bude chcieť dopisovať súpisku po termíne registrácie musí bezodkladne vopred informovať výkonný výbor LHL o dopísaní hráčov do povoleného limitu 25 hráčov a 3 brankárov. Súpisky sa uzatvárajú do 31.1. 2019.
Prestupy hráčov počas sezóny sú zakázanéPred začiatkom každého stretnutia je zástupca/kapitán tímu povinný prísť k časomeračovi a vyznačiť v zápise o stretnutí zoznam hráčov s číslom dresu, ktorí skutočne nastupujú na stretnutie (musí súhlasiť so základnou súpiskou). Na zápas nesmie nastúpiť hráč, ktorý nie je na súpiske.
Po zápase môže kapitán mužstva odkontrovať správnosť zápisu a svojím podpisom potvrdí, že všetky údaje sú správne prípadne písomne vznesie pripomienky.

2.2 Obmedzenia a povolenia štartu hráčov 2.2.1 Divízia A – výkonostní amatéri

 • ●  Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči a brankári, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo hráčimladší ako 18 rokov.

 • ●  Obmedzuje sa účasť bývalých hráčov extraligy, prvej ligy, druhej ligy, juniorskej a dorasteneckej ligy, ktoríukončili aktívnu činnosť skôr ako pred tromi sezónami. Hráči, ktorý v sezónne 2015/2016 - 2017/2018hrali tieto súťaže môžu hrať v LHL s tým, že ich počet v jednom tíme je obmedzený na maximálne 5

hráčov.
● Na súpiske tímu môžu byť napísaný aj hráči, ktorí sú kmeňovými hráčmi niektorého tímu z divízie B.

Títo hráči majú povolený striedavý štart za svoj tím v divízii B a aj za jeden tím v divízii A, ktorý si ich uviedol na súpisku.

2.2.2 Divízia B – pokročilí amatéri

 • ●  Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo v zahraničí a hráči mladší ako 18 rokov.

 • ●  Brankári sú bez vekového obmedzenia, s tým, že mohli chytávať maximálne do 9. triedy

 • ●  hráči starší ako 60 rokov môžu hrať bez obmedzenia

  Na súpiske môžu byť max. 6 hráči, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 •   hráči musia mať viac ako 25 rokov ak hrávali v hokejových triedach

 •   hráči musia mať viac ako 30 rokov ak hrávali v doraste/st.doraste 1. rok

 •   hráči musia mať viac ako 40 rokov ak hrávali v juniorke/st. doraste 2. rok, 2.liga SR

 •   hráči musia mať viac ako 50 rokov ak hrávali seniorské vyššie súťaže extraliga/1.liga

 •   hráči, ktorí počas aktívnej činnosti boli brankármi môžu hrať na poste hráča bez obmedzenia

  Na súpiske môže byť jeden extra hráč, ktorý ukončil aktívnu činnosť minimálne pred 5 rokmi, pokial nehrával seniorské súťaže

  Striedavé štarty:

 •   hráči divízie B, môžu hrávať aj v divízii A za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku, pokial už nehrajú aj v divízii C

 •   hráči divízie B, môžu hrávať aj v divízii C za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku, pokial spĺňajú pravidlá divízie a nehrajú aj v divízii A

  2.2.3 Divízia C – začínajúci a hobby hráči

 • ●  Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo hráčimladší ako 18 rokov.

 • ●  Brankári bez vekového obmedzenia, ale mohli chytávať maximálne do 9. triedy.

 •  

   

  hráči, ktorí počas aktívnej činnosti boli brankármi môžu hrať na poste hráča bez obmedzenia

   

  Na súpiske môžu byť max. 2 hráči, ktorí spĺňajú tieto kritériá:
  ● hráč musí mať viac ako 35 rokov ak hrával v hokejových triedach, ml.doraste● hráč musí mať viac ako 45 rokov ak hrával v st. Doraste

Striedavé štarty:

 hráči divízie C, môžu hrávať aj v divízii B za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku, pokial spĺňajú pravidlá divízie B.

2.3 Výstroj hráča

Štart v stretnutí je hráčom povolený len v kompletnej hokejovej výstroji. Prilba sa musí používať zapnutá v súlade s pravidlami SZĽH. Každý tím musí mať jednotné dresy rovnakej farby s číslom a logom tímu a tiež štucne rovnakej farby. Grafický dizajn dresov a štucní musí každému tímu odsúhlasiť Výkonný výbor LHLReklamné logáumiestňovať na dresy je zakázané, okrem priestoru na hrudi ako logo tímu. Farby prilieb a nohavíc sú povolené rôzne.

Každý tím je povinný si zakúpiť každú novú sadu dresov a štucní s logom LHL od hlavného organizátora.

2.4 Zápas

Na zápas musí nastúpiť minimálne 7 hráčov a 1 brankár a maximálne 15 hráčov a dvaja brankári. Ak tím nemá k dispozícii 7 korčuliarov, alebo brankára, zápas bude skontumovaný 5:0 v neprospech tímu, ktorý je povinný uhradiť sumu za zápas 99€ svojmu súperovi
Zápas sa začína hrať po uplynutí 7 
minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy, ktoré slúžia ako rozcvička.

Hrací čas je 3 x 15 min hrubého času to znamená, že čas sa pri prerušení hry nezastavuje, jedine po udelení trestu. Pomedzi tretiny sú 2 dvojminútové prestávky. Posledné 3min každého zápasu sa hrá čistý čas, to znamená zastavenie času pri každom prerušení hry.

Pokiaľ zápas skončí nerozhodne nasledujú nájazdy po 3 hráčoch. Ak sa nerozhodne Ďalej už len po 1 až do rozhodnutia. Víťazný tím získa za výhru v riadnom hracom čase 3 body, za výhru v nájazdoch 2 body a porazený tím v nájazdoch 1 bod.

Pri konečnom poradí tabuľky rozhodujú následovné atribúty:

1.) počet bodov
2.) vzájomné zápasy
3.) skóre zo vzájomných zápasov 4.) celkové skóre
5.) vyšší počet víťaztiev
6.) žreb

2.5 Pravidlá hry a tresty

Platia hokejové pravidlá SZĽH + pravidlo 601 – BEZKONTAKTNÝ HOKEJ. Prípadné zmeny sú možné aj počas súťaže len v prípade, že sú schválené na stretnutí zástupcov ligy.
Mimo týchto pravidiel platia nasledujúce pravidlá a obmedzenia:

 • ●  zápas rozhodujú vždy 2 rozhodcovia.

 • ●  strely príklepom sú zakázané v divízii B a C, v divízii A je to na dohode kapitánov, pokial jedna strana nesúhlasí, príklepy sú automaticky zakázané, trest za opakovanú strelu príklepom sú 2 minúty pri hrubom čase

 • ●  je zakázaná tzv. hra do tela narážanie zozadu predovšetkým pri mantineloch (Posudzuje rozhodca)

 • ●  zakázané sú zákerné, surové zákroky a nešportové správanie.

 • ●  Pri vylúčení hráča nasleduje presilová hra podľa výšky trestu, nižší trest sa udeľuje v dĺžke 2 minút a vyšší 5 minút.

 • ●  Pri vylúčení a udelení vyššieho trestu hráč končí v danom zápase. O ďalšom dodatočnom treste rozhodne disciplinárna komisia.

  2.5.1 Zastavenie hráčskej činnosti v prípade udelenia trestu:

  Prvý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla

  550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • ●  zákaz činnosti na najbližší 1 zápas nepodmienečne

  Druhý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f
  (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • ●  finančná pokuta 30 EUR + 1 zápas nepodmienečne, alebo zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy

  Tretí osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • ●  zákaz činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia, každé ďalšie opakovanie navyše sa trestá zákazom činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia trestu a možná dodatočná sankcia od Disciplinárnej komisie.

  Prvý väčší trest v sezóne na 5 minút

 •   zákaz činnosti na 1 zápas

  Druhý väčší trest v sezóne na 5 minút

 •   zákaz činnosti na 3 zápasy + rozhodnutie disciplinárnej komisie

  2.5.2 Ďalšie dojednania

● V prípade, ak bol osobný trest na 10 minút uložený súčasne s väčším 5 minútovým trestom aplikujú sa disciplinárne postihy stanovené pre väčší 5 minútový trest.

 Pokiaľ sa hráč zapojí do fyzického konfliktu s vyšším trestom, bude postihnutý finančnou pokutou 50 EUR alebo dištancom na 3 zápasy nepodmienečne.

 • ●  Za verbálny útok na rozhodcu udelí rozhodca automaticky trest v hre a hráčovi bude udelená finančná pokuta 30€, alebo zákaz činnosti na 3 zápasy nepodmienečne, pri opakovanom verbálnom útoku bude hráč potrestaný suspendovaním do konca súťažného ročníka.

 • ●  Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z LHL.

 • ●  S rozhodcom smie komunikovať len kapitán tímu, alebo jeho asistenti.

 • ●  Disciplinárna komisia má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Každé zranenie hráča na ľadovej ploche je Disciplinárna komisia povinná prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v Komisii LHL.

 • ●  Pokiaľ tím predčasne ukončí sezónu a prestane nastupovať na zápasy, všetci hráči daného tímu, ktorí odmietli nastupovať na zápasy dostanú zákaz činnosti v LHL na nasledujúcu sezónu.

 • ●  každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie. Za prípadné ÚMYSELNÉ AJ NEÚMYSELNÉ ZÁKROKY nenesie zodpovednosť ani VV LHL, ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky mohli kvalifikovať ako úmyselné ublíženie na zdraví. Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník LHL svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.

  3. Štartovné a cena zápasu

  Cena 1 zápasu v trvaní 1 hodinu je 99,00 EUR s DPH na 1 tím.

  V cene zápasu pre každý tím je zahrnuté: - Prenájom ľadovej plochy na 1 hodinu
  - Šatňa so sprchou
  - Dvaja rozhodcovia

  - Časomerač
  - Zdravotník
  - Hudba
  - Spracovanie zápisov zo zápasu a vytvorenie výsledkového servisu.
  - Príprava článkov pre mediálnych partnerov - Rádio Liptov, časopis MY Liptovské noviny - Prítomnosť VV LHL na zápase

  - Organizácia ligy a koordinácia rozhodcov, časomerača, zdravotníkov
  - Web stránka LHL s kompletným výsledkovým servisom, programom a štatistikami
  - Facebook stránka LHL
  - Zápas hviezd konaný na záver sezóny
  - Dizajnový návrh dresov a štucní + zvýhodnená cena 35 EUR za dres a pár pletených štucní

  Štartovné je stanovené v divízii A a B na 1188€ s DPH a v divízii C na 1386€ s DPH. Štartovné je rozdelené do 2 splátok s termínmi splatnosti - 6.10.2018 28.12.2018.
  V prípade 
  úhrady plnej výšky štartovného na celú sezónu k 6.10.2018 platí zľava 10%.

  4. Riadiace orgány súťaže

4.1 Výkonný výbor LHL

Výkonný výbor LHL (ďalej len „VV LHL”) je riadiacim orgánom LHL a má na starosti tvorbu stanov LHL a kontrolu dodržiavania pravidiel, podmienok a stanov LHL počas ktoréhokoľvek stretnutia LHL. Členovia VV LHL budú dozerať na zápasy, tímy a rozhodcov. Členovia majú právo sa písomne vyjadriť do zápisu o stretnutí v prípade zaznamenania nezrovnalostí.

Výkonný výbor LHL tvorí:
 Ing. Jozef Kasanický - predseda Pavol Sasko - podpredseda

4.2 Komisia LHL

Každý tím registrovaný v LHL je povinný si delegovať jedného zástupcu, ktorý sa stane členom komisie LHL. Komisia súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na zasadnutiach ohľadom činnosti LHL. Komisia má vo svojej pôsobnosti právo prijímať uznesenia, ktoré sa týkajú výlučne bodu 2 stanov LHL. Tieto uznesenia sú následne záväzné pre všetky tímy a hráčov LHL.

Komisiu LHL tvorí:
 delegovaní zástupcovia tímov LHL

 Ing. Jozef Kasanický - predseda VV LHL

 Pavol Sasko - podpredseda VV LHL

Každý člen komisie LHL disponuje v hlasovaní jedným hlasom okrem členov VV LHL, ktorí
každý.
Zasadnutie komisie zvoláva člen VV LHL, pričom musí na neho pozvať všetkých členov komisie. Tím, ktorý podá žiadosť o zvolanie mimoriadneho stretnutia komisie LHL, je povinný sa zasadania zúčastniť. V opačnom prípade mu bude udelená pokuta 20 EUR.
Zo zasadnutia Komisie LHL PRIPRAVÍ VV LHL písomnú zápisnicu, v ktorej sú uvedené tieto údaje: dátum zasadnutia, mená prítomných, uznesenia, výsledky hlasovania.

4.3 Disciplinárna komisia

Všetky závažnejšie priestupky a porušenia pravidiel podľa bodu 2 stanov LHL rieši disciplinárna komisia. Jej uznesenia sú záväzné a sú zverejnené na webovej stránke LHL www.jlarena.com

Disciplinárnu komisiu tvorí:
 jeden z rozhodcov, ktorý sa zúčastnil daného zápasu

 Ing. Jozef Kasanický - predseda VV LHL
 Pavol Sasko - podpredseda VV LHL
 prípadne ďaľšia osoba, ktorú pozve VV LHL

V Liptovskom Mikuláši. Dňa 17.9.2018