Pravidlá

Stanovy Liptovskej Hokejovej Ligy
pre sezónu 2019/2020

Liptovská hokejová liga (ďalej len „LHL”) je organizovaná spoločnosťou JL aréna s.r.o., ktorá zároveň vlastní ochrannú známku na logo a názov a ich použitie bez súhlasu spoločnosti je nezákonné. 

 

1. Herný systém


LHL je určená pre amatérskych hokejistov a nadšencov hokeja. Má tri divízie A, B a C rozdelené podľa výkonnosti hráčov. Hracími dňami sú sobota a nedeľa. Zápasy sa odohrávajú na zimnom štadióne JL Aréna v Liptovskom Mikuláši. Súťaž sa hrá systémom každý s každým 2-4 krát podľa počtu prihlásených tímov. Víťaza ligy v každej divízii určí playoff po odohratí základnej časti.

1.1 Termín hracej doby

Prvé kolo základnej časti LHL je naplánovane na 5.10.2019 a posledné 24.02.2020.

 

2. Pravidlá a organizácia LHL


2.1 Registrácia a súpiska tímu

Každý tím je povinný sa registrovať cez online formulár do 31.8.2019 a do 25.9.2019 odovzdať základnú súpisku v predpísanom elektronickom formulári, ktorý bude zaslaný každému prihlásenému tímu e-mailom. Táto súpiska musí obsahovať minimálne 10 hráčov a jedného brankára, maximálne 25 hráčov a 3 brankárov. Každý tím, ktorý bude chcieť dopisovať súpisku po termíne registrácie musí registrovať daného hráča prostredníctvom elektronického online formuláru do povoleného limitu 25 hráčov a 3 brankárov. Súpisky sa uzatvárajú do 31.1. 2020

Prestupy hráčov počas sezóny sú zakázané. Pred začiatkom každého stretnutia je zástupca / kapitán tímu povinný prísť k časomeračovi a vyznačiť v zápise o stretnutí zoznam hráčov s číslom dresu, ktorí skutočne nastupujú na stretnutie (musí súhlasiť so základnou súpiskou). Na zápas nesmie nastúpiť hráč, ktorý nie je na súpiske tímu

Po zápase môže kapitán mužstva odkontrovať správnosť zápisu a svojím podpisom potvrdí, že všetky údaje sú správne, prípadne písomne vznesie pripomienky.


​2.2. Obmedzenia a povolenia štartu hráčov


2.2.1 Divízia A – výkonostní amatéri

Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo hráči mladší ako 18 rokov bez udelenia výnimky riadiacim orgánom LHL a s písomným súhlasom zákonného zástupcu hráča.

Obmedzuje sa účasť bývalých hráčov extraligy, prvej ligy, druhej ligy, juniorskej a dorasteneckej ligy, ktorí ukončili aktívnu činnosť skôr ako pred tromi sezónami. Hráči, ktorý v sezónne 2016/2017 - 2018/2019 hrali tieto súťaže môžu hrať v LHL s tým, že ich počet v jednom tíme je obmedzený na maximálne 5 hráčov.

Každý tím môže mať na súpiske 3 hráčov a jedného brankára, ktorí nastupujú na zápasy v 3. najvyššej súťaži SZĽH v danej sezóne. Vekový limit pre takýchto hráčov je od 30 rokov(neplatí pre brankára) a viac a musia sa zmestiť do povolenej kvóty 5 hráčov, ktorí majú štarty v posledných 3 sezónach.

Na súpiske tímu môžu byť napísaný aj hráči, ktorí sú taktiež hráčmi niektorého tímu z divízie B. Títo hráči majú povolený striedavý štart za svoj tím v divízii B a aj za jeden tím v divízii A, ktorý si ich uviedol na súpisku.


2.2.2 Divízia B – pokročilí amatéri

Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo v zahraničí a hráči mladší ako 18 rokov bez udelenia výnimky riadiacim orgánom LHL a s písomným súhlasom zákonného zástupcu hráča.

Brankári sú bez vekového obmedzenia, s tým, že mohli chytávať maximálne do 18 rokov a už 5 rokov nie sú aktívni. Výnimku tvoria brankári bez hokejovej minulosti, ktorí chytali seniorskú 3. najvyššiu súťaž ako samoukovia (čiže neabsolvovali hokejové triedy, dorast, juniorku).

Hráči starší ako 60 rokov môžu hrať bez obmedzenia.

Na súpiske môžu byť max. 8 hráči, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 • hráči musia mať viac ako 25 rokov ak hrávali v hokejových triedach po kategóriu kadetov alebo v mladšom doraste 1. rok
 • hráči musia mať viac ako 30 rokov ak hrávali v doraste
 • hráči musia mať viac ako 40 rokov ak hrávali v staršom doraste, juniorke, alebo v 3. najvyššej seniorskej súťaži
 • hráči musia mať viac ako 50 rokov ak hrávali seniorské vyššie súťaže extraliga, alebo 1.liga
 • hráči, ktorí počas aktívnej činnosti boli brankármi môžu hrať bez obmedzenia

Na súpiske môže byť jeden extra hráč, ktorý ukončil aktívnu činnosť minimálne pred 5 rokmi, pokial nehrával seniorské súťaže (extraliga, 1. liga, 2. liga)

Na zápas je možné aby nastúpili max. 7 takýto hráči.

Striedavé štarty:

 • hráči divízie B, môžu hrávať aj v divízii A za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku, pokial už nehrajú aj v divízii C
 • hráči divízie B, môžu hrávať aj v divízii C za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku, pokial spĺňajú pravidlá divízie a nehrajú aj v divízii A

2.2.3 Divízia C – začínajúci a hobby hráči

Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo hráči mladší ako 18 rokov bez udelenia výnimky riadiacim orgánom LHL a s písomným súhlasom zákonného zástupcu hráča.

Brankári sú bez vekového obmedzenia, s tým, že mohli chytávať maximálne do 8. triedy

Na súpiske môžu byť max. 2 hráči, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 • hráč musí mať viac ako 35 rokov ak hrával vo 8. triede
 • hráč musí mať viac ako 40 rokov ak hrával za kadetov, alebo v ml. Doraste
 • hráč musí mať viac ako 45 rokov ak hrával v st. Doraste
 • hráči, ktorí počas aktívnej činnosti boli brankármi a neodohrali žiadne stretnutie ako hráč, môžu hrať bez obmedzenia
 • Hráči nad 60 rokov, môžu hrať bez obmedzenia
 • Hráč, ktorý skončil v 5., 6. a 7. hokejovej triede musí mať minimálne 25 rokov a maximálne môžu byť dvaja takýto hráči v každom tíme

Striedavé štarty:

 • hráči divízie C, môžu hrávať aj v divízii B za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku.

 

2.3 Výstroj hráča

Štart v stretnutí je hráčom povolený len v kompletnej hokejovej výstroji. Prilba sa musí používať zapnutá v súlade s pravidlami SZĽH. Každý tím musí mať jednotné dresy rovnakej farby s číslom a logom tímu a tiež štucne rovnakej farby. Rovnaký tímový dres je predpísaný aj pre brankárov.

Grafický dizajn a farbu dresov a štucní musí každému tímu odsúhlasiť Výkonný výbor LHL

Reklamné logá umiestňovať na dresy je zakázané, okrem priestoru na hrudi ako logo tímu. Farby prilieb a nohavíc sú povolené rôzne.

Každý tím je povinný si zakúpiť každú novú sadu dresov a štucní s logom LHL od hlavného organizátora súťaže, vyrobené u zmluvného partnera LHL.

 

2.4 Zápas

Na zápas musí nastúpiť minimálne 7 hráčov a 1 brankár a maximálne 15 hráčov a dvaja brankári. Ak tím nemá k dispozícii 7 korčuliarov, alebo brankára, zápas bude skontumovaný 5:0 v neprospech tímu, ktorý je povinný uhradiť sumu za zápas 99€ svojmu súperovi. 

Pokiaľ tím nemá ani jedného svojho brankára k dispozícii na zápas, môže požiadať o zapožičanie voľného brankára, alebo brankára súpera v divízii, alebo aj brankára z inej divízie, pokial spľňa pravidlá danej divízie, kde nastúpi na zápas. 

Zápas sa začína hrať po uplynutí 5 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy, ktoré slúžia ako rozcvička. 

Hrací čas je 3 x 15 min hrubého času to znamená, že čas sa pri prerušení hry nezastavuje, jedine pri udelení trestu a výhode presilovej hry, pri zranení hráča, alebo po strelení gólu, až do hodenia buly. Pri udelení trestu obom tímom a rovnovážnom stave sa čas nezastavuje až do skončenia rovnovážneho stavu. Pomedzi tretiny sú 2 minútové prestávky. V prípade rozdielu skóre o menej ako 3 góly sa posledné 2min každého zápasu hrajú čistý čas, to znamená zastavenie času pri každom prerušení hry.

Pokiaľ zápas skončí nerozhodne nasledujú nájazdy po 3 hráčoch. Ak sa nerozhodne Ďalej už len po 1 až do rozhodnutia. Víťazný tím získa za výhru v riadnom hracom čase 3 body, za výhru v nájazdoch 2 body a porazený tím v nájazdoch 1 bod

Pri konečnom poradí tabuľky rozhodujú následovné atribúty:

 1. počet bodov
 2. vzájomné zápasy
 3. skóre zo vzájomných zápasov
 4. celkové skóre
 5. vyšší počet víťaztiev
 6. žreb


2.5 Pravidlá hry a tresty

Platia hokejové pravidlá SZĽH + pravidlo 601 – BEZKONTAKTNÝ HOKEJ. Prípadné zmeny sú možné aj počas súťaže len v prípade, že sú schválené na stretnutí zástupcov ligy.

Mimo týchto pravidiel platia nasledujúce pravidlá a obmedzenia:

 • zápas rozhodujú vždy 2 rozhodcovia.
 • strely príklepom sú zakázané v divízii B a C, v divízii A je to na dohode kapitánov, pokial jedna strana nesúhlasí, príklepy sú automaticky zakázané, trest za opakovanú strelu príklepom sú 2 minúty 
 • je zakázaná tzv. hra do tela a narážanie zozadu predovšetkým pri mantineloch (Posudzuje rozhodca)
 • zakázané sú zákerné, surové zákroky a nešportové správanie.
 • Pri vylúčení hráča nasleduje presilová hra podľa výšky trestu, nižší trest sa udeľuje v dĺžke 2 minút a vyšší 5 minút
 • Pri vylúčení a udelení vyššieho trestu hráč končí v danom zápase. O ďalšom dodatočnom treste rozhodne disciplinárna komisia.

2.5.1 Zastavenie hráčskej činnosti v prípade udelenia trestu:

Prvý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • zákaz činnosti na najbližší 1 zápas nepodmienečne


Druhý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f 

(opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • finančná pokuta 30 EUR + 1 zápas nepodmienečne, alebo zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy


Tretí osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • zákaz činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia, každé ďalšie opakovanie navyše sa trestá zákazom činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia trestu a možná dodatočná sankcia od Disciplinárnej komisie.


Prvý väčší trest v sezóne na 5 minút

 • zákaz činnosti na 1 zápas


Druhý väčší trest v sezóne na 5 minút

 • zákaz činnosti na 3 zápasy + rozhodnutie disciplinárnej komisie
2.5.2 Ďalšie dojednania

V prípade, ak bol osobný trest na 10 minút uložený súčasne s väčším 5 minútovým trestom aplikujú sa disciplinárne postihy stanovené pre väčší 5 minútový trest.

Pokiaľ sa hráč zapojí do fyzického konfliktu s vyšším trestom, bude postihnutý finančnou pokutou 50 EUR alebo dištancom na 3 zápasy nepodmienečne. 

Za verbálny útok na rozhodcu udelí rozhodca automaticky trest v hre a hráčovi bude udelená finančná pokuta 30€ + 1 zápas, alebo zákaz činnosti na 3 zápasy nepodmienečne, pri opakovanom verbálnom útoku bude hráč potrestaný suspendovaním do konca súťažného ročníka.

Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z LHL.

S rozhodcom smie komunikovať len kapitán tímu, alebo jeho asistenti. 

Disciplinárna komisia má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Každé zranenie hráča na ľadovej ploche je Disciplinárna komisia povinná prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v Komisii LHL.

Pokiaľ tím predčasne ukončí sezónu a prestane nastupovať na zápasy základnej časti a playoff, všetci hráči daného tímu dostanú zákaz činnosti v LHL na nasledujúcu sezónu bez rozdielu divízie.

každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie. Za prípadné ÚMYSELNÉ AJ NEÚMYSELNÉ ZÁKROKY nenesie zodpovednosť ani VV LHL, ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky mohli kvalifikovať ako úmyselné ublíženie na zdraví. Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník LHL svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.

 

3. Štartovné a cena zápasu

Cena 1 zápasu v trvaní 1 hodinu je 99,00 EUR s DPH na 1 tím.

V cene zápasu pre každý tím je zahrnuté:

 • Prenájom ľadovej plochy na 1 hodinu
 • Šatňa so sprchou
 • Dvaja rozhodcovia
 • Časomerač
 • Zdravotník
 • Hudba 
 • Spracovanie zápisov zo zápasu a vytvorenie výsledkového servisu.
 • Príprava článkov pre mediálnych partnerov - Rádio Liptov, časopis MY Liptovské noviny
 • Organizácia ligy a koordinácia rozhodcov, časomerača, zdravotníkov
 • Web stránka LHL s kompletným výsledkovým servisom, programom a štatistikami 
 • Facebook stránka LHL
 • Zápas hviezd konaný na záver základnej časti
 • Dizajnový návrh dresov a štucní + zvýhodnená cena 37 EUR za základný dres a pár pletených štucní