Logo
sportby.gif

Súťaž o večeru s Janom Lacom v TOP reštaurácii Liptova Drak


zapoj sa do súťaže o večeru s Janom Lacom v TOP reštaurácii Liptova Drak

Tréning PROFI >>


Tréning výkonnostných hráčov (dorast, juniori, Áčko) pod vedením profi trénera

Požičovňa brankárskej výstroje! >>


Máš partiu a chýba ti brankár? U nás máš k dispozícií brankársku výstroj, v ktorej môžeš plnohodnotne odchytať svoj zápas alebo tréning!

Chceš si zahrať hokej? Pridaj sa k partii! >>


Po kliknutí na článok sa zobrazí zoznam hokejových partií, termíny a časy ich ľadov a tiež kontakt na ich jednotlivých manažérov.

Powerskating pre amatérov >>


Každú stredu máte možnosť prísť zdokonaliť svoje korčuliarske umenie na tréningy Powerskatingu na TITAN ARÉNE! Tréning začína o 18:15. Tešíme sa na vašu účasť.

O3 ZÓNA čistenie ozónom >>


Tvoja hokejová výstroj bez zápachu a baktérií

Tréning Amatérov >>


Tréning amatérskych hokejistov pod vedením profi trénera.

Hokejka a Puk >>


Jedinečná možnosť prísť si zakorčuľovať s hokejkou a pukom. Pre deti aj dospelých.

Škola korčuľovania >>


Kurz korčuľovania pre deti aj dospelých

Verejné korčuľovanie >>


Korčuľovanie pre všetkých s možnosťou požičania korčúlí

Nábor mladých hokejistov >>


CHCEME ŤA! Príď a vyskúšaj si byť medzi hokejovými talentami

Pravidlá

Stanovy Liptovskej Hokejovej Ligy

pre sezónu 2017/2018

 

Liptovská hokejová liga (ďalej len „LHL”) je organizovaná spoločnosťou JL aréna s.r.o., ktorá zároveň vlastní ochrannú známku na logo a názov a ich použitie bez súhlasu spoločnosti je nezákonné.

 

1. Herný systém

 

LHL je určená pre amatérskych hokejistov a nadšencov hokeja. Má tri divízie A, B a C rozdelené podľa výkonnosti hráčov. Hracími dňami sú sobota a nedeľa. Zápasy sa odohrávajú na zimnom štadióne JL Aréna v Liptovskom Mikuláši. Súťaž sa hrá systémom každý s každým 2-4 krát podľa počtu prihlásených tímov. Víťaza ligy v každej divízii určí playoff po odohratí základnej časti.

 

1.1 Termín hracej doby

 

Prvé kolo základnej časti LHL sa odohrá 7.10.2017 a posledné 24.02.2018.

Časy sobotných zápasov:

 1. 13:45 – 15:15

 2. 15:15 – 16:45

 3. 17:00 – 18:30

 4. 18:3020:00

 5. 20:15 – 21:45

Časy nedeľných zápasov:

 1. 15:00 – 16:30

 2. 16:30 – 18:00

 3. 18:1520:00


 

2. Pravidlá a organizácia LHL

 

2.1 Súpiska a zápis o stretnutí

 

Každý tím je povinný do 25.9.2017 odovzdať základnú súpisku na predpísanom tlačive, ktoré bude zaslané každému tímu, ktorý sa do LHL na sezónu 2017/2018 zaregistruje. Táto súpiska musí obsahovať minimálne 10 hráčov a jedného brankára, maximálne 25 hráčov a 3 brankárov. Každý tím, ktorý bude chcieť dopisovať súpisku po termíne registrácie musí bezodkladne vopred informovať výkonný výbor LHL o dopísaní hráčov do povoleného limitu 25 hráčov a 3 brankárov. Súpisky sa uzatvárajú do 31.1. 2018. Prestupy hráčov počas sezóny sú zakázané.

Pred začiatkom každého stretnutia je zástupca/kapitán tímu povinný prísť k časomeračovi a vyznačiť v zápise o stretnutí zoznam hráčov s číslom dresu, ktorí skutočne nastupujú na stretnutie (musí súhlasiť so základnou súpiskou). Na zápas nesmie nastúpiť hráč, ktorý nie je na súpiske. Po zápase môže kapitán mužstva odkontrovať správnosť zápisu a svojím podpisom potvrdí, že všetky údaje sú správne prípadne písomne vznesie pripomienky.
 

2.2 Obmedzenia a povolenia štartu hráčov

 

2.2.1 Divízia A – výkonostní amatéri

 

 • Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo hráči mladší ako 18 rokov.

 • Obmedzuje sa účasť bývalých hráčov extraligy, prvej ligy, druhej ligy, juniorskej a dorasteneckej ligy, ktorí ukončili aktívnu činnosť skôr ako pred tromi sezónami. Hráči, ktorý v sezónne 2015/2016 - 2016/2017 hrali tieto súťaže môžu hrať v LHL s tým, že ich počet v jednom tíme je obmedzený na maximálne 5 hráčov.

 • Na súpiske tímu môžu byť napísaný aj hráči, ktorí sú kmeňovými hráčmi niektorého tímu z divízie B. Títo hráči majú povolený striedavý štart za svoj tím v divízii B a aj za jeden tím v divízii A, ktorý si ich uviedol na súpisku.

 

2.2.2 Divízia B – pokročilí amatéri

 

 • Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo hráči mladší ako 18 rokov.

 • Brankári sú bez vekového obmedzenia, s tým, že mohli chytávať maximálne do 9. triedy

 • hráči starší ako 60 rokov môžu hrať bez obmedzenia

Na súpiske môžu byť max. 6 hráči, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 

 • hráči musia mať viac ako 25 rokov ak hrávali v hokejových triedach

 • hráči musia mať viac ako 30 rokov ak hrávali v doraste/mladšom doraste 2.rok

 • hráči musia mať viac ako 40 rokov ak hrávali v juniorke/staršom doraste 2. rok

 • hráči musia mať viac ako 50 rokov ak hrávali seniorské súťaže

 • hráči, ktorí počas aktívnej činnosti boli brankármi môžu hrať bez obmedzenia

Na súpiske môže byť jeden extra hráč, ktorý ukončil aktívnu činnosť minimálne pred 5 rokmi, pokial nehrával seniorské súťaže

Striedavé štarty:

 • hráči divízie B, môžu hrávať aj v divízii A za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku

 

2.2.3 Divízia C – začínajúci a hobby hráči

 • Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH, alebo hráči mladší ako 18 rokov.

 • Brankári sú bez vekového obmedzenia, s tým, že mohli chytávať maximálne do 9. triedy

Na súpiske môžu byť max. 2 hráči, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 • hráč musí mať viac ako 35 rokov ak hrával v hokejových triedach

 • hráč musí mať viac ako 50 rokov ak hrával v doraste/juniorke

Striedavé štarty:

 • hráči divízie C, môžu hrávať aj v divízii B za jeden tím, ktorý ich uvedie na súpisku, pokial nepatria do kategórie bývalých hráčov aj keď spĺňajú pravidlá divízie C

 

2.3 Výstroj hráča

 

Štart v stretnutí je hráčom povolený len v kompletnej hokejovej výstroji. Prilba sa musí používať zapnutá v súlade s pravidlami SZĽH. Každý tím musí mať jednotné dresy rovnakej farby s číslom a logom tímu a tiež štucne rovnakej farby. Grafický dizajn dresov a štucní musí každému tímu odsúhlasiť Výkonný výbor LHL. Reklamné logá umiestňovať na dresy je zakázané, okrem priestoru na hrudi ako logo tímu. Farby prilieb a nohavíc sú povolené rôzne.

Každý tím je povinný si zakúpiť každú novú sadu dresov a štucní s logom LHL od hlavného organizátora.

 

2.4 Zápas

 

Na zápas musí nastúpiť minimálne 7 hráčov a 1 brankár a maximálne 15 hráčov a dvaja brankári. Ak tím nemá k dispozícii 7 korčuliarov, alebo brankára, zápas bude skontumovaný 5:0 v neprospech tímu, ktorý je povinný uhradiť sumu za zápas 110€ svojmu súperovi

Zápas sa začína hrať po uplynutí 5 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy, ktoré slúžia ako rozcvička. Hrací čas v divízii B a C je 3 x 20 min hrubého času to znamená, že čas sa pri prerušení hry nezastavuje, jedine po udelení trestu. Úprava ľadovej plochy je po uplynutí každých dvoch tretín tzn. v zápase je to buď po 2 tretine alebo po 1. tretine a trvá 15 min. Prestávka medzi tretinami bez úpravy ľadovej plochy trvá 2 min.

Ak je stav zápasu nerozhodný, alebo jeden tím vedie o 1 gól, posledné dve minúty stretnutia sa hrá čistý čas, to znamená, že čas sa zastavuje pri akomkoľvek prerušení hry.

Pokiaľ zápas skončí nerozhodne nasledujú nájazdy po 3 hráčoch. Ak sa nerozhodne Ďalej už len po 1 až do rozhodnutia. Víťazný tím získa za výhru v riadnom hracom čase 3 body, za výhru v nájazdoch 2 body a porazený tím v nájazdoch 1 bod.

V divízii A je hrací čas 3x15min čistý čas.

 

Pri konečnom poradí tabuľky rozhodujú následovné atribúty:

1.) počet bodov

2.) vzájomné zápasy

3.) skóre zo vzájomných zápasov

4.) celkové skóre

5.) vyšší počet víťaztiev

6.) žreb

 

2.5 Pravidlá hry a tresty

 

Platia hokejové pravidlá SZĽH + pravidlo 601 – BEZKONTAKTNÝ HOKEJ. Prípadné zmeny sú možné aj počas súťaže len v prípade, že sú schválené na stretnutí zástupcov ligy.

Mimo týchto pravidiel platia nasledujúce pravidlá a obmedzenia:

 

 • zápas rozhodujú vždy 2 rozhodcovia.

 • strely príklepom sú zakázané v divízii B a C, v divízii A je to na dohode kapitánov, pokial jedna strana nesúhlasí, príklepy sú automaticky zakázané, trest za opakovanú strelu príklepom sú 3 minúty pri hrubom čase a 2 minúty pri čistom čase

 • je zakázaná tzv. hra do tela a narážanie zozadu predovšetkým pri mantineloch (Posudzuje rozhodca)

 • zakázané sú zákerné, surové zákroky a nešportové správanie.

 • Pri vylúčení hráča nasleduje presilová hra podľa výšky trestu, nižší trest sa udeľuje v dĺžke 3 minút a vyšší 5 minút pri hrubom čase a 2 a 5 minút pri čistom čase.

 • Pri vylúčení a udelení vyššieho trestu hráč končí v danom zápase. O ďalšom dodatočnom treste rozhodne disciplinárna komisia.

 

2.5.1 Zastavenie hráčskej činnosti v prípade udelenia trestu:

 

Prvý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • zákaz činnosti na najbližší 1 zápas nepodmienečne

 

Druhý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f

(opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • finančná pokuta 30 EUR + 1 zápas nepodmienečne, alebo zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy

 

Tretí osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

 • zákaz činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia, každé ďalšie opakovanie navyše sa trestá zákazom činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia trestu a možná dodatočná sankcia od Disciplinárnej komisie.

 

Prvý väčší trest v sezóne na 5 minút

 • zákaz činnosti na 1 zápas

 

Druhý väčší trest v sezóne na 5 minút

 • zákaz činnosti na 3 zápasy + rozhodnutie disciplinárnej komisie

 

2.5.2 Ďalšie dojednania

 

 • V prípade, ak bol osobný trest na 10 minút uložený súčasne s väčším 5 minútovým trestom aplikujú sa disciplinárne postihy stanovené pre väčší 5 minútový trest.

 • Pokiaľ sa hráč zapojí do fyzického konfliktu s vyšším trestom, bude postihnutý finančnou pokutou 50 EUR alebo dištancom na 3 zápasy nepodmienečne.

 • Za verbálny útok na rozhodcu udelí rozhodca automaticky trest v hre a hráčovi bude udelený zákaz činnosti na 3 zápasy nepodmienečne a disciplinárna komisia rozhodne o dodatočnom treste vzladom na to, či daný hráč mal v minulosti uz vyššie tresty, pri opakovanom verbálnom útoku bude hráč potrestaný suspendovaním do konca súťažného ročníka.

 • Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z LHL.

 • S rozhodcom smie komunikovať len kapitán tímu, alebo jeho asistenti.

 • Disciplinárna komisia má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Každé zranenie hráča na ľadovej ploche je Disciplinárna komisia povinná prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v Komisii LHL.

 • Pokiaľ tím predčasne ukončí sezónu a prestane nastupovať na zápasy, všetci hráči daného tímu, ktorí odmietli nastupovať na zápasy dostanú zákaz činnosti v LHL na nasledujúcu sezónu.

 • každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie. Za prípadné ÚMYSELNÉ AJ NEÚMYSELNÉ ZÁKROKY nenesie zodpovednosť ani VV LHL, ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky mohli kvalifikovať ako úmyselné ublíženie na zdraví. Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník LHL svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.

 

3. Štartovné a cena zápasu

 

Cena 1 zápasu v trvaní 1 hodinu a 30 minút je 110,00 EUR s DPH na 1 tím.

V cene zápasu pre každý tím je zahrnuté:

 1. Prenájom ľadovej plochy na 1 hodinu 30 minút

 2. Šatňa so sprchou

 3. Dvaja rozhodcovia

 4. Časomerač

 5. Zdravotník

 6. Hudba

 7. Spracovanie zápisov zo zápasu a vytvorenie výsledkového servisu.

 8. Príprava článkov pre mediálnych partnerov - Rádio Liptov, časopis MY Liptovské noviny

 9. Prítomnosť VV LHL na zápase

 10. Organizácia ligy a koordinácia rozhodcov, časomerača, zdravotníkov

 11. Web stránka LHL s kompletným výsledkovým servisom, programom a štatistikami

 12. Facebook stránka LHL

 13. Zápas hviezd konaný na záver sezóny

 14. Dizajnový návrh dresov a štucní + zvýhodnená cena 35 EUR za dres a pár pletených štucní

 

Štartovné pre každý tím závisí od počtu kôl, ktorý sa odohrá v danej sezóne (závisí na počte prihlásených tímov). Štartovné je rozdelené do 2 splátok s termínmi splatnosti - 6.10.2017 a 28.12.2017. V prípade úhrady plnej výšky štartovného na celú sezónu k 6.10.2017 platí zľava 10%.

 

4. Riadiace orgány súťaže


 

4.1 Výkonný výbor LHL


 

Výkonný výbor LHL (ďalej len „VV LHL”) je riadiacim orgánom LHL a má na starosti tvorbu stanov LHL a kontrolu dodržiavania pravidiel, podmienok a stanov LHL počas ktoréhokoľvek stretnutia LHL. Členovia VV LHL budú dozerať na zápasy, tímy a rozhodcov. Členovia majú právo sa písomne vyjadriť do zápisu o stretnutí v prípade zaznamenania nezrovnalostí.

 

Výkonný výbor LHL tvorí:

 • Ing. Jozef Kasanický - predseda

 • Pavol Sasko - podpredseda

 

4.2 Komisia LHL

 

Každý tím registrovaný v LHL je povinný si delegovať jedného zástupcu, ktorý sa stane členom komisie LHL. Komisia súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na zasadnutiach ohľadom činnosti LHL. Komisia má vo svojej pôsobnosti právo prijímať uznesenia, ktoré sa týkajú výlučne bodu 2 stanov LHL. Tieto uznesenia sú následne záväzné pre všetky tímy a hráčov LHL.

 

Komisiu LHL tvorí:

 • delegovaní zástupcovia tímov LHL

 • Ing. Jozef Kasanický - predseda VV LHL

 • Pavol Sasko - podpredseda VV LHL

Každý člen komisie LHL disponuje v hlasovaní jedným hlasom okrem členov VV LHL, ktorí disponujú 2 hlasmi každý.

Zasadnutie komisie zvoláva člen VV LHL, pričom musí na neho pozvať všetkých členov komisie. Tím, ktorý podá žiadosť o zvolanie mimoriadneho stretnutia komisie LHL, je povinný sa zasadania zúčastniť. V opačnom prípade mu bude udelená pokuta 20 EUR.

Zo zasadnutia Komisie LHL PRIPRAVÍ VV LHL písomnú zápisnicu, v ktorej sú uvedené tieto údaje: dátum zasadnutia, mená prítomných, uznesenia, výsledky hlasovania.

 

4.3 Disciplinárna komisia

 

Všetky závažnejšie priestupky a porušenia pravidiel podľa bodu 2 stanov LHL rieši disciplinárna komisia. Jej uznesenia sú záväzné a sú zverejnené na webovej stránke LHL www.jlarena.com

 

Disciplinárnu komisiu tvorí:

 • jeden z rozhodcov, ktorý sa zúčastnil daného zápasu

 • Ing. Jozef Kasanický - predseda VV LHL

 • Pavol Sasko - podpredseda VV LHL

 • prípadne ďaľšia osoba, ktorú pozve VV LHL

 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši.

Dňa 1.9.2017