Reklama

Možnosti umiestnenia reklamy v JL aréne a v TITAN aréne sú nasledovné:

Mantinely

JL aréna
Veľkosť: 140 x 70cm
Cena: 200 EUR bez DPH na 1 rok

Reklama na mantineli JL aréna

TITAN aréna 
Veľkosť: 200 x 70cm
Cena: 500 EUR bez DPH na 1 rok

Reklama na mantineli Titan aréna

 

Bannery

JL aréna
Veľkosť: 300 x 160cm
Cena: 500 EUR bez DPH na 1 rok

Banner JL aréna

TITAN aréna 
Veľkosť: 400 x 120cm
Cena: 900 EUR bez DPH na 1 rok

Banner Titan aréna

 

Plagáty

Umiestnenie: 4x šatne JL arény, chodba JL arény, 2x hosťovské šatne TITAN aréna, chodba TITAN aréna 
Veľkosť: A1 (59 x 84cm)
Cena: 60 EUR bez DPH za 1 mesiac (cena je za umiestnenie všetkých 8ks plagátov)

Plagáty

 

Letáky

Umiestnenie: Bar v JL aréne - na pulte vnútornej presklenej tribúny
Veľkosť: A5 (15 x 21cm)
Cena: 15 EUR bez DPH za jednorázové umiestnenie max. 150ks letákov na obdobie 1 mesiaca

Letáky

Poznámka: Ceny nezahŕňajú výrobu reklamných nosičov. Tieto náklady na výrobu reklamných nosičov a ich montáže znáša objednávateľ reklamy.