NOVÉ! Hygienické opatrenia platné od 6.7.2020

HYGIENICKÉ OPATRENIA COVID-19

S účinnosťou od 6.júla 2020 do odvolania sú návštevníci prevádzky JL aréna povinný dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:
 

 1. Do vnútorných priestorov je možné vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Táto povinnosť je počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch s výnimkou pobytu na ľadovej ploche a konzumácii v bare.

 2. Pri vstupe do prevádzky je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky.

 3. Pri vstupe do prevádzky bude každému návštevníkovi meraná teplota.  V prípade zistenia zvýšenej teploty, nebude umožnené návštevníkovi vstúpiť do prevádzky.

 4. V bare je potrebné dodržať odstup 2 metre medzi stolmi.

 5. Pred vstupom do šatní je každá osoba povinná sa zapísať do evidencie osôb, ktoré idú na ľad. Pri organizovaných prenájmoch je povinný organizátor / tréner vyplniť hromadný formulár Microsoft Excel (.xlsx)Dokument PDF(.pdf). Táto evidencia sa po uplynutí 30 dní zlikviduje.

 6. Maximálny počet zákazníkov vnútorného baru v jednom okamihu je 40. 

 7. Maximálny počet zákazníkov vonkajšej časti baru v jednom okamihu je 30.

 8. Maximálny počet zákazníkov tréningovej haly v jednom okamihu je 150.

 

OZNAM pre účastníkov športových podujatí:

 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

 • zákaz podávania rúk

 

Schválili:

Ing. Jozef Kasanický - riaditeľ                
JL aréna s.r.o.

a                    

Zuzana Kubáňová - konateľ
Almena s.r.o (Prevádzkovateľ baru)