NOVÉ! Hygienické opatrenia platné od pondelka 10.5.2021

Na základe vyhlášky č. 203 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 10.5.2021 platia nasledovné hygienické opatrenia v prevádzke JL aréna:

 1. Hromadné podujatia športového charakteru sú povolenné do 6 osôb. Tréner sa nezapočítava do počtu osôb.

 2. Ľadovú plochu je možné rozdeliť mantinelom na dva sektory (dve polovice). V každom sektore môže byť 6 osôb. Tréner sa do počtu osôb nezaratáva. 

  Pre sektory musí platiť nasledovné:

  1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať

  2.využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

  3. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

  4. medzi sektormi musí byť zachované pásmo o min. šírke 4 metre 

 3. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi dodržiavať nasledovné podmienky kapacít na jeden sektor podľa § 5 ods. 2 písm. c):
  a) pre tréningový proces v interiérových športoviskách:
  1. v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb,
  2. v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb,  

 4. Do vnútorných priestorov je možné vstúpiť 

 5. Do vnútorných priestorov je možné vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). 

 6. Pri vstupe do prevádzky je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky.

 7. Zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m.

 8. Vstup k ľadovej ploche z prevádzky baru je uzavretý.